Vásárlási információk

Szállítás, átvétel:

 • A megrendeléseket az ellenérték beérkezése után kb. 2-3 munkanapon belül átadjuk a GLS-nek, aki a következő munkanapon kiszállítja a csomagot.
 • Csak Magyarországon lévő címekre vállalunk szállítást!
 • Csomagautomatákba és hasonló átvételi helyekre, postahelyekre nem vállalunk kiszállítást!
 • Személyes átvételre nincs lehetőség!
 • A megrendeléseket GLS csomagként küldjük el.

Szállítási díj (automatikusan felszámításra kerül):

 • GLS csomag: bruttó 1.090,- Forint.
 • Utánvétes GLS csomagként: bruttó 1.690,- Forint

Fizetés:

Webáruházunkban a minimális rendelési összeghatár: 1.500,- Ft

 • A webáruházban rendelkezésre álló fizetési módok:
 1. banki előre utalás – készpénzbefizetést bankszámlára nem áll módunkban elfogadni,
 2. bankkártyás fizetés a CIB Bank biztonságos fizetési módjával – részletek ITT,
 3. utánvét.
 • Amennyiben három munkanapon belül nem érkezik meg a megrendelés összege, a megrendelést kénytelenek vagyunk törölni.

A megrendelés állapotáról mindig e-mail-ben küldünk tájékoztatást, de a Fiókom menüpontban is megtekinthetőek a megrendelés(ek) részlete(i).

Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyos esetekben az Ön által választott fizetési módtól függetlenül, előre történő fizetést kérjünk a teljesítéshez.

Garancia:

3 napon belüli meghibásodás (termék cseréje)

Ha a tőlünk vásárolt, és a 151/2003-as Korm.rendelet hatálya alá tartozó termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, azt az eredeti termékkel megegyező típusú új termékre kicseréljük feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha cserére nincs lehetőség (pl. ha éppen nincs raktáron az adott típus), akkor a meghibásodott termékkel megegyező termékre cserélünk.

A 3 munkanapon belüli csere fontos tudnivalói

 • A termék rendeltetésszerű használat melletti minőségi hibája.
 • Az ellenérték megfizetését igazoló számla bemutatása.

3 munkanapon túli meghibásodás

Amennyiben a termék a 3. munkanapot követő nap hibásodik meg, a szavatosság vagy a jótállás szabályai lesznek irányadóak. Kötelező jótállás a fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, és a 151/2003. jogszabály mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre terjed ki. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik. A fogyasztó a hiba észlelése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles jótállási kifogását a forgalmazóval közölni.

A jótállási igény a számlával érvényesíthető. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A vásárló hibás teljesítés esetén jogosult:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelni kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
 • ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt a fogyasztó köteles a kereskedőnek megtéríteni kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A garanciát kizáró feltételek

 • A használati-kezelési útmutatótól eltérő helytelen használat, tárolás, karbantartás,
 • Elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség,tűz,víz,korrózió,kosz) okozta károsodás.
 • Baleset okozta károsodás.( pl.: elejtés, hanyag használat),
 • Házilag végzett szakszerűtlen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás miatt keletkező meghibásodások.
 • Módosított, megrongált, olvashatatlanná tett típusszám vagy gyártási szám esetén.

A fenti okokból meghibásodott termékek jótállási határidőn belüli javítási költsége a vásárlót terhelik.

A javítási határidő

A fogyasztó a hiba észlelése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles jótállási kifogását a forgalmazóval közölni. A meghibásodott termék javítása esetén, a termék jótállási ideje meghosszabbodik a termék hibájának közlésétől számítva annyi idővel, amíg a terméket a fogyasztó a javítás után újra át nem veszi.

Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől! Amennyiben nem magánszemélyként rendelt, úgy a rendelésre nem vonatkozik a 45/2014 kormányrendeletben foglalt, az interneten rendelt termékek 14 napon belüli, feltétel nélküli visszaküldésének joga, mivel az csak magánszemélyekre vonatkozik. Az egyedi kérésre legyártott termékek esetében nincs lehetőség a 14 napon belüli elállásra – magánszemély vásárló esetében sem.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön, vagy az Ön által megjelölt, a postástól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségek egyikére:

Barkó László EV.
Székhely: 2800 Tatabánya, Temesvári u. 34.
E-mail: info@nfcshop.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettol a szerzodéstol, haladéktalanul, de legkésobb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétol számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltéro fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a ketto közül a korábbi idopontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A termék visszaküldését kérjük, hogy utánvétes csomagként ne küldjék el! Utánvéttel történő termék visszaküldést nem áll módunkban elfogadni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Árak

Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, az előszerződéstől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

A megrendeléssel a fent említettek a szerződés tartalmának részévé válnak.

Ha bármilyen, NFC-vel kapcsolatos kérdés merülne fel, hívj minket bátran: +36/20-293-48-01!

Vélemény, hozzászólás?